Tải về mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất mới nhất năm 2024

Hợp đồng đặt cọc mua đất rất phổ biến, được bên mua và bên bán đất tiến hành ký kết trước khi các bên tiến hành công chứng đất tại các văn phòng công chứng. Chototlamdong.com giới thiệu đến quý khách mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất mới nhất cập nhật 2024, cùng các lưu ý trước khi tiến hành đặt cọc mua đất.

Tại sao phải đặt cọc khi mua đất

Việc đặt cọc một số tiền trước khi bên mua và bên bán đi công chứng, là giống như là một lời cam kết giữa hai bên, nhằm đảm bảo hai bên sẽ thực hiện đúng những thỏa thuận cùng nhau, và nếu một trong hai bên không thực hiện đúng các cam kết sẽ phải chịu một số chế tài ràng buộc với nhau trong hợp đồng đặt cọc mua bán đất.

Một hợp đồng đặt cọc mua đất tốt là một hợp đồng công bằng cho hai bên (bên mua và bên bán), không có bên nào chịu thiệt trong quá việc ký kết, hãy đọc hết bài viết này để biết được những lưu ý trong việc đặt cọc mua đất, tránh mắc phải trường hợp bất lợi cho chính mình.

Lưu ý khi ký mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất
Lưu ý khi ký mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

Các lưu ý cần phải hiểu rõ khi kết kết hợp đồng đặt cọc mua đất

Hãy nắm rõ và điền đầy đủ những lưu ý sau trước khi tải hoặc copy nội dung này

  • Phải có người làm chứng việc ký kết hợp đồng đặt cọc đất.
  • Bên bán phải điền đủ thông thông tin của hai vợ chồng (trường hợp đã kết hôn).
  • Phải lăn dấu vân tay, không phải chỉ ký tên và ghi rõ họ tên.
  • Số tiền bồi thường khi vi phạm hợp đồng rất quan trọng, phải được hiểu rõ.
  • Phải ghi rõ thời gian cho việc bồi thường nếu vi phạm không ghi chung chung.
  • Nếu sử dụng hợp đồng 3 liên dạng in đè xuống các liên, phải đảm bảo các thông tin đọc được rõ ràng.
  • Nếu thỏa thuận đặt cọc mua đất dưới đây không đáp ứng yêu cầu của quý khách, hãy đến các văn phòng công chứng để được công chứng hợp đồng đặt cọc.
Khi đặt cọc phải lăn dấu vân tay
Khi đặt cọc phải lăn dấu vân tay

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 2024

Bên dưới đây là mẫu hợp đồng đạt cọc mua đất an toàn, cuối bài viết có thể tải về file.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT

(về việc mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2024… tại ………………………………………

Chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):…………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Căn cước công dân số: ………………..… cấp ngày ……………..…… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):…………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Căn cước công dân số: ………………..… cấp ngày ……………..…… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Cùng với:

Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Căn cước công dân số: ………………..… cấp ngày ……………..…… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

III. Cùng người làm chứng (Bên C):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Căn cước công dân số: ………………..… cấp ngày ……………..…… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc mua đất với các thỏa thuận như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng.

Thửa đất số:…………,tờ bản đồ số:………., địa chỉ lô đất:………………………………………………………………………………….

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………………………., do sở tài nguyên và môi trường tỉnh………………………………………., cấp ngày:…………………………, có số vào sổ cấp GCN:………………………….

Tổng diện tích chuyển nhượng………….m2, viết bằng chữ:……………………………………………………………………………

Trong đó diện tích đất ở:……………m2, thời hạn:…………………………..và đất nông nghiệp:…………………m2, thời hạn:……………………………., tài sản gắn liền trên đất theo hiện trạng (nếu có):……………………………………………

Điều 2: Giá bán, số tiền đặt cọc và thời hạn đặt cọc.

Giá bán của lô đất:……………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………………………………………

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt hoặc (chuyển khoản) với số tiền là: …………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………

Thời hạn đặt cọc là: ………ngày, kể từ ngày …… tháng ………. năm 2024 đến ngày …… tháng ………. năm 20…

Điều 3: Các thỏa thuận thanh toán

Trong thời gian đặt cọc kể trên, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả: ……………………………………………………………………….. khi hai bên hoàn tất ký kết hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phòng công chứng.

Số tiền còn lại là (nếu có) bên A sẽ là:…………………………………….,sẽ được thanh toán cho bên B khi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các khoản thuế phí phải trả theo quy định là do bên:…………. chịu, người thực hiện các thủ tục pháp lý sang tên cho bên A là do bên:………… thực hiện.

Thỏa thuận khác:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của các bên

4.1. Nếu đến ngày công chứng mà Bên A không đồng ý đi công chứng thì Bên A xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng này, và chịu mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên B, và Bên B có quyền được bán lô đất này (ở điều 1) cho một bên khác mà không cần phải thông báo cho Bên A.

4.2. Trường hợp đến ngày công chứng mà Bên B không hoàn tất việc công chứng cho Bên A, thì phải trả lại số tiền đã đặt cọc và bồi thường cho bên A số tiền gấp:……..lần số tiền đã đặt cọc.

Tổng số tiền sẽ bồi thường bao gồm tiền đặt cọc sẽ là:……………………………………………………………..

4.3. Bên B cam kết chịu trách nhiệm lô đất (ở điều 1) hiện không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch, không kê biên, có giá trị pháp lý đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng đặt cọc mua đất mà phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết với nhau trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau (kèm với biên bản làm việc thống nhất kết quả làm việc của bên A và bên B).

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi trường hợp xảy ra tranh chấp sẽ được thực hiện theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

Điều 6: Các điều khoản cuối cùng

Trước sự có mặt chứng kiến của người làm chứng (bên C), Bên A và Bên B công nhận đã hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chính mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng đặt cọc mua đất này.

Hai bên cũng đã tự đọc Hợp đồng đặt cọc mua đất, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng đặt cọc mua đất này và ký vào hợp đồng, đồng thời lăn dấu vân tay này trước sự có mặt của người làm chứng.

Hợp đồng đặt cọc bao gồm …… trang được chia làm ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ……….bản.

……………….….., ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A (Bên đặt cọc)Bên làm chứngBên B (Bên nhận đặt cọc)
(Ký và ghi rõ họ tên, lăn dấu vân tay )(Ký và ghi rõ họ tên, lăn dấu vân tay )(Ký và ghi rõ họ tên, lăn dấu vân tay )
Lưu ý khi ký mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất
Lưu ý khi ký mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

Nhấn link kế bên để tải về: Tải mẫu hợp đồng mua bán đất 2024

Xem thêm bài viết hay về đầu tư nhà đất:

Đánh giá bài viết này.

Kiến thức đầu tư bất động sản cơ bản dành cho người mới

Đầu tư bất động sản luôn là một lựa chọn hàng đầu trong việc...

NHẤN XEM

Bao nhiêu mét thổ cư thì được xây nhà? Tiêu chuẩn & quy định

Bao nhiêu mét thổ cư thì được xây nhà là một trong những vấn...

NHẤN XEM

5 Bước đơn giản để sang tên đất Bảo Lộc ai cũng làm được

Thủ tục sang tên đất Bảo Lộc rất đơn giản, trong bài viết này...

NHẤN XEM

Dự án đất Lộc An Bảo Lâm đất Lộc An giáp suối lớn

Dự án đất Lộc An Bảo Lâm với tên gọi the Suối là dự...

NHẤN XEM

Thủ tục công chứng nhà đất Bảo Lộc và các lưu ý quan trọng

Công chứng nhà đất Bảo Lộc, là hoạt động chứng thực việc mua bán...

NHẤN XEM

Tập đoàn TH khảo sát Lâm Đồng cho việc đầu tư

Tập đoàn TH khảo sát tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho việc...

NHẤN XEM